Procese durabile de producție

Procese durabile de producție

Prin Eco Roca dorim să integrăm respectul față de mediu în toate procesele noastre de producție

Angajamentul față de protejarea planetei face parte din filosofia noastră și din activitățile noastre cotidiene. Pornind de la această premisă, am creat conceptul „Roca Loves the Planet”, care se aplică tuturor proceselor de producție care au loc în cadrul fabricilor noastre, precum și dezvoltării produselor noastre și activităților sociale derulate de companie.

Cu privire la procesele de producție, din 2008 am dezvoltat proiectul Eco-Roca, ce are două obiective principale: o reducere cu 25% a emisiilor de CO2 până în 2014, în comparaţie cu nivelul emisiilor noastre din 2006, precum și gestionarea unor procese industriale care să nu genereze deșeuri, prin intermediul programului nostru Zero Waste.

Cu privire la primul obiectiv, reducerea emisiilor de CO2, între 2006 și 2010 Roca a reușit, la nivel global, să reducă consumul de gaze cu 14,9% și consumul de electricitate cu 4,6%. Această îmbunătățire înseamnă că 52 750 de tone de CO2 nu au mai fost emise în atmosferă. Aceste cifre sunt foarte importante, deoarece consumul de gaze reprezintă aproximativ 90% din emisiile de gaze cu efect de seră ce rezultă din procesele de producție.

Revenind la al doilea obiectiv, programul Zero Waste, prin care se dorește aplicarea unor procese industriale care să nu genereze niciun deșeu material, 75% din plan a fost respectat până la această dată.

Compania noastră