Unde ne găsiți

Contactati-ne

Prin prezenta vă informăm că, în conformitate cu reglementările Romaniei cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și libera circulație a acestor date, conform legii nr. 677/2001, datele dumneavoastră au fost incluse într-o bază de date sub responsabilitatea Roca Obiecte Sanitare. Aceste informații vor fi gestionate în maximă siguranță și confidențialitate, respectând legislația în vigoare. Totodată, vă informăm că datele dumneavoastră pot fi introduse și în baze de date cu clienți și utilizatori ale Roca Obiecte Sanitare. Puteți să vă exercitați dreptul de a le accesa, edita, șterge sau contrazice scriind la adresa: Roca Obiecte Sanitare, Bd Preciziei nr 1, Sector 6, București.